Disseny d'exposicions i espais - Santacreu Design

CATEGORIES


DISSENY EXPOSITIU

La nostra feina es basa en la conceptualització de l’espai i en la solució expositiva.

Realitzem disseny d’exposicions obrint-nos a totes les possibilitats que ofereixen el vídeo, el so, els dispositius multimèdia i la programació.

És molt important la visibilitat de l’obra que aquesta respiri amb identitat pròpia però en perfecte harmonia amb les obres que té al costat.

Tractem la il·luminació com a element clau per aconseguir no només la bona visibilitat de l’obra sinó també l’ambient desitjat i l’escenografia més adient per a cada àmbit.

Dissenyem els suports expositius pensant en el transport, l’emmagatzematge i fins i tot en la itinerància. Aquests han de de complir la seva funció des d’un segon pla per no entrar en competència amb l’obra exposada.

Interior & Industrial Design in Barcelona