FASE DE DISSENY


basic project

Projecte Bàsic

Realitzem la planta de distribució, alçats, infografies 3D i pressupost orientatiu.

Executive Project

Projecte executiu

Generem la col·lecció de planells necessaris per a executar l’obra i produir tot el mobiliari. També s’entrega el pressupost definitiu.

Gestió de la construcció

Direcció facultativa

Control i gestió dels industrials a peu d’obra perquè tot s’executi segons el projectat anteriorment.

Interior & Industrial Design in Barcelona