FASE DE DISSENY


basic project

Basic plan

En aquesta fase el client entén i visualitza l’aspecte final de la reforma mitjançant els següents continguts:
Planimetria bàsica
Infografies
Planells de distribució

Executive Project

Disseny de treball

Realització dels planells de producció necessaris per definir amb exactitud cadascun dels elements que formen part de la instal·lació. El contingut d’aquesta fase consta de:
Planimetria bàsica
Infografies
Planells de distribució

Gestió de la construcció

Gestió de la construcció

Comprovació a peu d’obra que l’execució del disseny acceptat s’executi correctament.

Interior & Industrial Design in Barcelona